Citáty a myšlenky moudrých lidí

Touha po pohodlí zabíjí zanícení duše.
Prorok

Právě tak jako nemůže list zežloutnout bez tichého vědomí celého stromu, ani ten, kdo činí zlo, nemůže páchat špatné činy bez skryté vůle vás všech.
Prorok

Dokud nejsi schopen působit na druhé i bláznivě a hloupě, nikdy nebudeš mít příležitost být skvělý, výjimečný, zajímavý.
Cher

Problém mnoha žen je, že se nadchnou nad ničím… a pak si ho vezmou.
Cher

Odvaha blbost nevylučuje.
Daniel Mahdal

K dokonalosti nám chybí už jen kousek, ta dokonalost.
Daniel Mahdal

Každý člověk si vlastně vymýšlí sám sebe. Jen někteří mají víc představivosti.
Cher

V šoubyznyse trvá dlouho, než se staneš opravdu dobrým. A až se to stane, tak jsi zastaralý.
Cher

Ženy jsou důležitým spolutvůrcem toho, čemu se říká kulturnost srdce. Ony nás nutí uchovat si mužství, čímž nemyslím označení pohlaví, nýbrž kvalitu charakteru.
Miloš Kopecký

Lékařská věda už tak pokročila, že dnes už člověk jen málokdy zemře bez lékařské pomoci.
Miloš Kopecký

Žena by měla být kuchařkou v kuchyni, dámou ve společnosti a gejšou v posteli. A tragédie je, když to některá přehází.
Miloš Kopecký

Žádná smrt nemůže být zlá, které předchází život dobrý.
Miloš Kopecký

Já se domnívám, že správný chlap musí mít v sobě malé zrnko, malou krůpěj čehosi ženského a na druhé straně žena, správná žena, v sobě musí mít rys chlapství. Bez toho ženského rysu to není chlap, nýbrž lopata, a žena bez mužského rysu není žena, nýbrž slepice.
Miloš Kopecký

Lidé věří rádi tomu, co si přejí, aby bylo pravda.
Gaius Iulius Caesar

Strach lže a ty mu věříš.
Friedrich Nietzsche

Nevěřte slovům, ani svým, ani cizím – věřte jen svým i cizím skutkům.
Lev Nikolajevič Tolstoj

V drobných věcech se spolehni na rozum, ve velkých věř srdci.
Sigmund Freud

Kdo snadno uvěří, je snadno oklamán.

Zpočátku jsem si myslela, že je potřebné obracet lidi na víru. Dnes vím, že mojí úlohou je milovat.
Matka Tereza

Nebe nelze najít nahoře ani dole, vpravo ani vlevo, nebe lze najít přesně ve středu prsou člověka, který má víru.
Salvador Dalí

Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!
Jan Amos Komenský

Obrovské masy lidí mnohem snáze uvěří velké lži než malé.
Adolf Hitler

Nikdy nevysvětlujte. Přátelé to nepotřebují a nepřátelé vám stejně neuvěří.
Leonardo da Vinci

Žádný vítěz nevěří v náhodu.
Friedrich Nietzsche

Ježiš nevolá k novému náboženství, ale k životu.
Dietrich Bonhoeffer

Nemá býti věřeno v církev, poněvadž není církev Bohem.
Jan Hus

Chcete-li pobavit Pána Boha, seznamte ho se svými plány do budoucna.
Woody Allen

Když o sobě pochybujete, nemůžete ze sebe vydat to nejlepší. Když v sebe nevěříte vy, kdo jiný ve vás má věřit?
Michael Jackson

Často slýcháme o hrubosti nastupující generace. Sám patřím mezi staříky a dalo by se očekávat, že se postavím na stranu starších, ale ve skutečnosti mě více zaráží špatné chování rodičů k dětem než dětí k rodičům. Kdo z nás by se necítil v rozpacích při rodinném obědě, kde otec nebo matka jednají se svými dospělými potomky tak nezdvořile, že kdyby se tak chovali k jakýmkoli jiným mladým lidem, bylo by to jen příčinou ukončení známosti? Dogmaticky trvají na svém ve věcech, kterým jejich děti rozumějí lépe než oni, nezdvořile je přerušují, zcela zjevně si protiřečí, zesměšňují věci, které mladí berou vážně (někdy třeba jejich náboženství), urážlivě se vyjadřují o jejich přátelích. To všechno dává snadnou odpověď na otázku "Proč jsou stále pryč? Proč mají kteroukoli jinou domácnost raději než svůj vlastní domov?" Kdo by nedal přednost zdvořilosti před nekulturností? [z knihy Čtyři lásky, str. 34]
Clive Staples Lewis

Mohu něco neuznávat, ale nemusím to proto špinit, a nemohu druhým brát právo v to věřit.
Albert Camus

Nepotřebujeme mravnosti a náboženství abstraktně, v soustavách a v knihách, ale v životě, v hospodaření a v politice. Etika není pro psací stůl, náboženství není pro kostel.
Tomáš Garrigue Masaryk

Bůh nestvořil ženu z mužovy hlavy, aby mu poroučela, ani z jeho nohou, aby byla jeho otrokyní, nýbrž z jeho boku, aby byla blízká jeho srdci.
kniha Talmud

Celé lidstvo žije v otroctví. Každá víra je otroctví; každé náboženství, každý kostel, každá synagoga, každý chrám není nic jiného než vězení s otevřenými dveřmi. Dveře jsou záměrně otevřené, aby ve vás vyvolaly iluzi, že nejste ve vězení.
Osho

Člověk, který prožívá každý okamžik s takovou intenzitou, že se mu život stal rájem, že se mu život sám zdá být božským, nemá potřebu uctívat mrtvé sochy, mrtvé písmo, prohnilé ideologie a hloupé pověry.
Osho

Bůh říká: "Vezmi si, co chceš – a pak za to zaplať."
Stephen King

Láska má svoje iluze a každá iluze má svůj zítřek. Proto se už tolik milenců rozešlo, protože věřili, že jsou spojení navždy. Skutečnou zkouškou je bolest a štěstí. Když dvě bytosti přestáli tuto dvojitou zkoušku života, odhalili svoje chyby a svoje přednosti, mohou si být jisti, že až do skonání života, budou se držet za ruce.
Honoré de Balzac

Pythagoras, když objevil pravdu, obětoval bohům sto volů; dodnes se voli třepou, když se objeví pravda.
Julian Tuwim

Jakmile si začneš věřit, budeš vědět, jak žít.
Johann Wolfgang Goethe

Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme
Seneca

Bože, dej mi klid, abych přijímal věci, které změnit nemohu. Odvahu, abych měnil věci, které měnit mohu a moudrost, abych je uměl od sebe odlišit.
Artur Miller

Peníze vám svobodu dají i vezmou.
Fidelis Schleé

Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina ve tvém životě má jen šedesát minut.
Sofokles

Mnoho lidí si zkazí život představou neštěstí, které jim hrozí.
Maurios

Když začnete mít pocit, že problém je mimo vás, zastavte se. Vaším problémem je tato myšlenka…
Mark Dzirasa

Pravidelná schůzka se sebou je vaším nejdůležitějším meetingem.
Mark Dzirasa

Rada – to co moudří nepotřebují a hlupáci nepřijímají.
Ruské přísloví

Kdo ti přináší drby o jiných, donáší i o tobě.

Když už mluvíš, má být tvá řeč lepší než tvé mlčení.

Hloupost dokazují tři vlastnosti: tvrdohlavost, pýcha a neústupnost v názoru.

Malý člověk je ten, kdo nenávidí, a velký ten, kdo odpouští.

Nenávidíme mnoho lidí jen proto, že jsme příliš pohodlní hledat možnost, jak je milovat.
Arabské přísloví

Pravdivé slovo je jako lék: není příjemné, ale pomáhá.
Vietnamské přísloví

Svoboda znamená zodpovědnost. To je důvod proč se jí většina lidí bojí.
George Bernard Shaw

Lidé si myslí, že rozhodují o své budoucnosti. Rozhodují pouze o svých návycích…a jejich návyky rozhodují o jejich budoucnosti.

Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.

Snažit se někoho změnit je stejně marné, jako chtít udělat z žáby jestřába.
Magali

Loď v přístavu je v bezpečí, ale kvůli tomu se lodě nestaví. Stejně tak člověk. Pokud na sobě nepracuje a nemění se, narodil se zbytečně.

Potřeba všemu rozumět a vyznat se v tom, nás odvádí od poznání skutečné pravdy života.
Magali

Vytrvalostí, tak se šnek dostal do archy.
H. Spurgeon

Co se vám v životě rozpadá, možná teprve konečně zapadá.
Mark Dzirasa

Diamant je kus uhlí, který vydržel v tom, co dělal.

Přátelé, ta katastrofa má nesmírnou hodnotu, podívejte se, všechny naše chyby lehly popelem.
Thomas Edison poté, co mu vyhořela laboratoř.

Můžete vydělávat peníze nebo se vymlouvat. Ve stejnou dobu nelze dělat obojí.

Budeš-li odsuzovat lidi, nebudeš mít čas je milovat.
Matka Tereza

Je důležité přestat hledat svoji důležitost.
Ondřej Sedlák

Můj nejlepší přítel je ten, kdo ze mě dostane to nejlepší, co ve mně je.
Henry Ford

Muž je jak vlhké mýdlo – držíte-li ho příliš pevně, vyklouzne vám.

V každé ženě je zárodek dobré manželky. Jenže jaký pán, takový krám.
E. Zolla

Vaše láska a víra srdce druhých otevírá.

Sto mužů dokáže vytvořit tábor, ale pouze jedna žena dokáže vytvořit domov.

Není větší chyby než přestat zkoušet.
Johann Wolfgang Goethe

Hodnocení člověka má vycházet z toho, co dává, ne z toho, co získal.
A. Einstein

Mám-li říct několik slov jako odkaz pak: „Služte Bohu a kráse.“
J.B. Foester

Ke všem velkým objevům došlo jen díky ochotě nemuset mít vždycky pravdu.
Shakespeare

Veškerá mizérie tkví v tom, že hlupáci jsou si sebou jisti, a rozumní lidé jsou samá pochybnost.
Russel

Kdo nemění své názory, miluje nejvíc své ego.
A. Einstein

Hodnota člověka se neměří tím, co má, ale tím, co je v něm…
Dirk Pitt

Duch je tím skutečným já, nikoliv ona hmotná postava
Cicero

Příčinou nedůvěry není nevěra ženy, ale naše vlastní nevěra.
Longfellow

Co je platný, že máte na krku zlatý řetěz s diamanty, když 20 cm nad tím je nasranej ksicht.

Úsměv, to je to, co vás zdobí, dámy.
Zdeněk Troška

Není hanba, že nevíš, ale že se neptáš.
Turecké přísloví

Často zní pravda jako ta největší lež.

Co je důležité, je očím neviditelné, opakoval si malý princ, aby si to zapamatoval.
A. de Saint Exupéry

Kdo se nebojí života, nebojí se ani smrti.
Shopenauer

Buďte jako děti, neboť jejich je království nebeské…
Bible

Je těžké milovat ženu a současně dělat něco rozumného.
Lev Nikolajevič Tolstoj

Srdce dělá zázraky, ale rozum na ně nevěří.
Aischylos

Dříve, než se změní svět, musí se změnit člověk sám.
B. Brecht

Nebudete-li jako děti, nevejdete do království božího.
Bible

Cílem není vědět nejvíc. Cílem je přece žít spokojený život.
Daniel Mahdal

Vůbec tomu nerozumím, ale živě se o to zajímám…
Werich

Chlapi prý nebrečí. Tak proč tedy máme slzné kanálky?
Daniel Mahdal

Až si budeme vědomi své úlohy, byť zcela bezvýznamné, pak teprve budeme šťastni.
A. de Saint Exupéry

S životem je to jako s hrou. Nezáleží na tom, jak je dlouhá, nýbrž na tom, jak se hraje.
Seneca

Naléhavé neznamená důležité.
Mark Dzirasa

Začít stíhat znamená přestat spěchat.
Mark Dzirasa

Skvělé nápady mívá každý. Rozdíl je v tom, že ti úspěšní s nimi něco dělají…

Vaše soudy o druhých lidech vypovídají jen a jen o vás.
Mark Dzirasa

Když to nejméně čekáme, život nám položí do cesty překážku, aby vyzkoušel naši odvahu a ochotu se změnit.
Paulo Coelho

Lidé říkají, že motivace nevydrží. To ani svěží pocit po koupeli. Proto se doporučuje denně.
Zig Ziglar

Co jsem chtěl, to mi přišlo, ale většinou jinými cestami, než jsem si původně představoval.
Daniel Konečný

Bez utrpení by nevznikly ty nejsilnější duše. Ty nejsilnější osobnosti jsou cejchované jizvami.
Chalíl Dřibrán

Nemyslete si, že můžete řídit cesty lásky... protože láska, pokud jí budete hodni, bude řídit ty vaše.

Pravým znakem inteligence nejsou vědomosti, ale představivost.
Albert Einstein

Každý je génius. Ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná.
Albert Einstein

Bůh existuje pro toho, kdo v něj věří.
Albert Einstein

Nejmocnější je ten člověk, který ovládl sám sebe.
Seneca

Každý vidí, jakým se zdáte být, ale málokdo vycítí, jakým opravdu jste.
Niccolo Machiavelli

Dokud si neuvědomíte to nevědomé, bude to nadále řídit váš život a budete to nazývat osudem.
C. G. Jung

Je to tvoje mysl, která vytváří tento svět.
Buddha

Nikdy nepřitahujeme to, co chceme, vždy přitahujeme to, čím jsme.
Ralph Smart

Panovník, který ve své zemi nerozpozná rodící se zlořády, nemá v sobě skutečné moudrosti.
Niccolo Machiavelli

Nejednou se stává, že s rozkoší ubližujeme právě těm, které milujeme.
Gaius Julius Caesar

Člověk, který se nikdy nepodívá do novin, je lépe informován než ten, kdo je čte, protože ten, kdo nic neví, je pravdě blíže než ten, jehož mysl je naplněna lží a omyly.
Thomas Jefferson

Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá, když ji zapomeneš.
Albert Einstein

Žití, to je největší umění na světě, proto většina lidí pouze existuje.
Oscar Wilde

Bůh dovede žertovat a mást. To ďábel je slavnostně vážný, ďábel je logický. Uspává naši nedůvěru všemi kličkami rozumu.
Jean Dutourd

Školy jsou zaměřeny na vymazání individuality.
Franz Kafka

Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou
Jan Ámos Komenský

Člověk vnímá jen ten svět, který nosí v sobě.
Antoine de Saint-Exupéry

Nejspokojenější lidé jsou právě ti, kterým násilím nebyla vnucena vzdělanost.
Jaroslav Hašek

Pokud chcete být nenahraditelní, musíte být odlišní.
Coco Chanel

Nikdy neříkej pravdu někomu, kdo si ji nezaslouží.
Mark Twain

Obvyklá záminka těch, kdo přivádějí druhé do neštěstí, je, že chtějí jejich dobro.
Luc de Clapiers de Vauvenargues

Když se člověk přizná ke své slabosti, stává se velkým.
Honoré De Balzac

Inovátoři a kreativní géniové nebudou nikdy vychováni na školách. Protože jsou to přesně ti lidé, kteří odmítají to, co je na škole učili.
Ludwig von Mises

Přítel je, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád. Je to osoba, s kterou se odvažujete být sám sebou.
Crane

Člověk je tím větší, čím víc je sám sebou.
Antoine de Saint-Exupéry

Chceš-li se mnou diskutovat, přesně vysvětli pojmy.
Voltaire

Rozum nepochopí zájmy srdce.
Vauvenargues

Pamatujte-si, nikdo vás nemůže přimět k tomu, abyste se cítili méněcenní bez vašeho souhlasu.
Eleanor Roosevelt

Kašlu na intelekt, úplně by mi stačilo, kdybych měl dostatek instinktu.
Jules Renat

Lidé většinou nedělají to, co chtějí. Naštěstí.
Jules Renat

Buď skromný – je to druh domýšlivosti, která ostatní rozčiluje nejméně.
Jules Renat

Abyste udělali kariéru, nestačí ji udělat. Je ještě důležité, aby se to nepodařilo ostatním.
Jules Renat

Jsou chvíle, kdy se všechno daří. Neboj se, to přejde!
Jules Renat

Postavil jsem si takové krásné vzdušné zámky, že bych byl spokojený i s jejich ruinami.
Jules Renat

Konečně vím, co odlišuje člověka od zvířete: finanční potíže.
Jules Renat

Všechno je krásné. Jen je třeba mluvit o praseti stejně hezky jako o květině.

Opravdový přítel vždycky uhodne, kdy ho ten druhý potřebuje.

Je dost lidí, které jen strach před smrtí drží při životě.

Lenost je zvyk odpočívat dříve, než se člověk unaví prací.

Život je krátký, ale nuda jej úspěšně prodlužuje.

Každá žena má v sobě kus tchyně.

Když to nebolí, člověk neroste.
Denisa Dovalová

Dobrá nálada nevyřeší všechny vaše potíže, ale nasere tolik lidí, že stojí za to si ji udržet.
Jan Werich

Kdo se umí smát sám sobě, má právo se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.
Jan Werich

Smích chytré lidi léčí. A blbce uráží.
Jan Werich

Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl, a když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a ne to, co není, jak tomu v mnoha případech je.
Jan Werich

Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat, a tak to teď po něm může dělat kdejakej blbec.
Jan Werich

Mládí neosvobozuje od blbosti a hlouposti, stejně jako stáří nezaručuje moudrost. Jsou blbí dědkové a hloupé děti. Bohužel v posledních letech poměr obojího neúměrně narůstá.
Werich + Mahdall

Ke všem velkým objevům došlo jen díky ochotě nemít pravdu.
J.B. Foerster

Oblečení vypovídá o spořádanosti člověka
Eliška Hašková - asistentka pěti prezidentů USA

Kdybychom se řídili názory druhých, k čemu by nám potom byli ty vlastní.
Shakespeare

Duch je mým skutečným já, nikoliv hmotná postava.
Cicero

Víš, Jiřinko, já se nějak toho stáří bojím.
Babička, když jí bylo 80 let :-)))

Co je důležité, je očím neviditelné, opakoval si malý princ, aby si to zapamatoval.
Malý Princ

Chceš-li vybudovat velkou firmu, vybuduj nejdříve sám sebe.
Tomáš Baťa nejstarší

Potkáme se?

Přijďte si srovnat myšlenky. Bude se vám mnohem líp žít a spát. Uvidíte, že moje pomoc vám přinese zklidnění i spolehlivá a účinná řešení. Napište mi nebo zavolejte co nejdříve.

lotus

Využijte mé schopnosti pro dobro své i těch, které máte rádi.
Pomoci můžete i tím, že jim koupíte dárkový poukaz.
…a ozvěte se mi.

Přece nenecháte svůj lepší život stále čekat za dveřmi.

Chci dostávat newsletter:

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Milo Mahdall

signature

Upřímně se na Vás těším.

E milo@mahdall.com
T +420 603 89 89 89  

Tučkova 26, Brno, 602 00
Klíč ke štěstí s.r.o.
IČ: 08427542

top