Milo Mahdall

znalec tajemství života

- Jen ten, kdo sám úspěšně prošel cílem, vás k cíli může vést..   -

Kdo jsem

Racionální pragmatik s duchovním vnímáním světa. Český podnikatel s 30letou firemní tradicí. Self made man a muž mnoha profesí. Motivační řečník a vizionář, který našel sám sebe a přes 90 % toho, co v životě hledal. Jako autor myšlenky ZLATÉ STŘEDNÍ CESTY vysvětluji lidem a učím, jak propojit svět materialismu a racionality s empatií, tvořivostí a nefyzickým duchovním světem v nás i kolem nás. Tak, aby se i vám život obrátil k lepšímu.

Mně se to podařilo.

TO, CO UČÍM, SÁM ŽIJU

lotus

Konzultace a terapie sdílením vedu na 2 úrovních:

1. jako zkušený mentor

Jako zkušený mentor díky celoživotním životním i podnikatelským zkušenostem s pozitivní psychologií, obchodem, výrobou, marketingem a řízením lidí.

Sebepoznání a osobní rozvoj mi pomohli nastavit si, co v osobním životě i businessu chci a co už ne. Poučil jsem se z toho, co se mi v životě nedařilo a obrátit si život k lepšímu. Podařilo se mi i to nejtěžší. Smířil jsem se sám se sebou i se vším těžkým, co jsem kdy v životě prožil. Odpustil jsem sobě a všem, kteří mi kdy ublížili. Teď žiju spokojený život.

Vychoval jsem také 5 dětí, z toho 3 ne vlastní, a mnoho dalších jsem s úspěchem vychovávat ve své praxi pomohl.

2. díky intuitivní komunikaci se Zdrojem

Rozvinul jsem svůj talent dostávat informace přímo od nefyzické inteligence Zdroje. Ověřený, čistý komunikační kanál.

Vhodné pro ty, kteří chtějí komunikovat své otázky a záležitosti přímo se Zdrojem.

Skrze mé napojení můžete jednodušeji a rychleji dojít z místa, kde jste tam, kam chcete dojít. Dostanete odpovědi na otázky duchovní i materiální povahy. Dozvíte se nejnovější informace, které vám pomohou srovnat si myšlenky a přijít na to, co potřebujete v dané situaci vědět a pochopit. Konkrétní odpovědi a návody, jak správně využívat Zákony vesmíru a Zákon přitažlivosti ve svůj prospěch. Abyste se stali nejlepší verze sebe sama.

Ptát se můžete na minulé životy, budoucnost, zemřelé a cokoliv, na co hledáte odpovědi.

Dozvíte se, kam váš život směřuje, kam může a kam by měl dojít, jaké máte talenty, silné a slabé stránky a jak to vše lze využít pro svou lepší budoucnost. Pokud je Zdrojem dovoleno, dostanete i odpovědi na další vývoj života, práce a jiných událostí.

Toto napojení je zde proto, aby pomáhalo lidem k jejich spokojenějšímu a úspěšnějšímu životu. Nikdo nerozhoduje za vás, nikdo vás nic nepřikazuje. Vy si na svá rozhodnutí přijdete sami.

Využijte během konzultací i energeticky pozitivní harmonizační působení

Je to bonus, který si můžete ke konzultaci přiobjednat navíc.

Co vám to přinese?

Uleví se vám. Po celou dobu konzultace pak na vás bude ze Zdroje působeno, což vede ke zklidnění, regeneraci a hloubkové harmonizaci vašeho těla, mysli a duše. Síla Zdroje komplexně čistí a posiluje vaši fyzickou i duchovní podstatu a myšlení. Vy se o nic nestaráte, nemusíte si nic představovat. Očistná energie Zdroje během intuitivní terapie léčí a zklidňuje vaši duši a napravuje vše, co ve vaší bytosti napraveno být má. Stačí se otevřít a důvěřovat.

Naše vztahy, kariéra, energie

Všechno souvisí se vším. A díky pochopení všech těchto souvislostí dnes umím ve složitých a krizových situacích pomoci nejen sobě, ale i vám. Sám jsem si prožil velmi těžký a komplikovaný život. Problémy a těžkosti jsem zažíval už v raném dětství, pak ve školách, v práci, podnikání, ve vztazích i po zdravotní stránce.

Dokázal jsem pomoci sám sobě, a to je nejtěžší

Ze všeho jsem se nakonec dostal. Sám. Jen díky své pevné vůli, víře a nekonečné potřebě na sobě pracovat, měnit se a učit se. Nad každou nepřízní osudu jsem s pomocí toho, v co věřím, vyhrál. Nakonec jsem došel tam, kam jsem dojít vždycky toužil. K Pochopení a Prozření.

lotus

Příběhy z mé praxe

Vztah v krizi a před rozpadem
Oslovil mě manželský pár, který po tříletém vztahu byl v totální krizi a před rozpadem. On byl úspěšný podnikatel, kterému se vždy a ve všem dařilo. I ve středním věku ale nevěděl, jak se domluvit se svou ženou. Dokonce postupně ve svých hádkách došli tak daleko, že ji několikrát fyzicky napadl a řešila to i policie. Ani žena ovšem nebyla bez viny.

Hezká žena, která na začátku jejich vztahu doslova sbalila atraktivního a bohatého podnikatele. Kterému ale nebyla ochotná říct nic ze své minulosti. A taky mu nikdy nic během jejich vztahu neřekla. Dokonce i během vztahu prý snad byly nějaké pletky s jinými muži, na které manžel přišel a které mu vysvětlila až po mnoha měsíčním naléhání. Jenže při jejím vysvětlování použila několik verzí údajné pravdy, a tak se manžel nikdy nedozvěděl, která verze je vlastně pravdivá.

Žena zarytě mlčela a on žárlil a zuřil. Důvěra ve vztahu byla vždy velmi chatrná a tímto se rozpadla úplně. Jediným pozitivním výsledkem jejich vztahu byla malá holčička, která v té době měla 15 měsíců. Došlo to tak daleko, že si manžel dokonce myslel, že dítě není jeho. Otcovským testem se ale jeho pochybnosti vyvrátily.

Přišli za mnou s tím, že by rádi holčičku vychovávali v klidné a pohodové atmosféře ale bohužel to společně nedokážou docílit. Dokonce se už domluvili na rozchodu a hledali cestu, jak po rozchodu spolu vycházet a přestat válčit.

Pozval jsem si na konzultaci jeho ženu a vysvětlil jsem jí jak její muž funguje a přemýšlí. Taky jsem jí vysvětlil, že skočili do vztahu rovnou po hlavě se vším všudy. Bez nějakého delšího seznamování se a vzájemného poznávání se. prostě se k němu rovnou nastěhovala a jejich vztah byl postaven pouze na zamilovanosti, skvělém sexu a báječné kuchyni, dovolených a zážitcích. Všechno ostatní šlo stranou.

Dokud se nenarodila holčička tak i když spolu válčili, sex, zážitky a skvělá kuchyně vždy zvítězila nad rodinnými neshodami. Vzhledem k tomu že se narodila malá, matka se začala věnovat jí a úplně zapomínala na svého muže. On najednou nedostával servis a péči, na kterou byl zvyklý. Najednou byl až na okraji jejího zájmu. Výsledkem byla jeho ještě větší nespokojenost a rozmazlené dítě, které začalo trucovat.

A holčička se naučila svou matku zneužívat takovým způsobem, že to matka už psychicky ani fyzicky neunášela. V tomto stavu, na pokraji jejích sil jsem jí vysvětlil, že já jeho i její jednání naštěstí naprosto chápu. Ani jeden z partnerů totiž neměl při vstupu do vztahu představu, jak má fungovat správná rodina. Oba byli už jednou rozvedení a vztahy s partnery byly mizerné. Nepoučili se. A oba vůbec navíc netušili, jak se správně vychovává malé dítě. Během několika hodin jsem jí pomohl pochopit, jak její muž přemýšlí, kde a jak má nastavené svoje hodnoty a priority, v jakých poměrech byl vychován a v čem vyrostl. Pak začala rozumět tomu, proč její manžel reaguje tak, jak reaguje. Vysvětlil jsem jí, kde dělala v komunikaci i nekomunikaci s ním chyby.

Pochopila také, co a jak je potřeba změnit v jejím myšlení a v jejich zvycích, aby rodina fungovala ke spokojenosti všech zúčastněných. Dlouze mi pak děkovala za má slova. Vysvětlila mi, že moje vysvětlení jí velice pomohlo podívat se na ni samotnou i jejího muže z úplně jiného úhlu pohledu. Vysvětlila mi také, že minulost nechtěla řešit, protože minulost přece není důležitá, a tak se zaměřila na přítomnost a budoucnost. To byl důvod, proč prosby jejího manžela o vysvětlování nebrala jako důležité, protože minulost pro ni samotnou důležitá nebyla. Ani u něj ani u ní.

Uvědomila si také, že nikdy nepřemýšlela nad faktem, že každý z nich má jinak nastavené priority a hodnoty, že každý z nich vyrostl v jiném prostředí, a proto je logické, že stejné věci vnímají úplně jinak. Vůbec si neuvědomovala, že svým mlčením a neochotou ke komunikaci ho provokovala. Nenapadlo ji, že důvod jeho agresivity je v jejím mlčení, které on bral jako odmítání jeho lásky a touhy konečně něco dělat správně. Vysvětlil jsem jí, že jeho matka mu nikdy nedala dostatek pozornosti a lásky, a tak si tuto lásku až drsným způsobem vynucoval od své ženy. Díky tomu také pochopila, že její muž není zlý, ale že jeho zloba a agresivita pramení z nedostatku pochopení, pozornosti a lásky od jeho matky.

Naopak ona zase vyrostla v rodině, kde matka byla silná a muž byl slaboch. Logicky si z této rodiny a z chování své matky přinesla vzorec, že není důležité, co chce muž, ale co muži žena dá a dovolí. Na závěr jsem jim oběma vysvětlil, že spolu jsou proto, aby tyto vzorce, které si přinesli od svých dřívějších rodin, překonali. Aby se naučili do své rodiny vnést něco lepšího, než co se podařilo jejich rodičům. Protože v tom je vývoj lidí a lidské společnosti. Že to je jejich úkol a povinnost vůči sobě navzájem i jejich dceři.

Protože jinak bude jejich dcera ve svých vztazích opakovat stejné chyby a stejné vzorce chování, jako její rodiče a prarodiče. Díky mému vysvětlení manželé také pochopili, že mnohem důležitější, než se hádat o to, kdo má pravdu, je naučit se spolu komunikovat a vysvětlovat si rozdílné úhly pohledu tak dlouho, až se pochopí navzájem. Uvědomili si také, že to je jediná cesta ke spokojenému životu jejich i jejich dcery.

Trápení s miminkem
Mladí manželé mě oslovili s tím, že jejich miminko, cca 13 měsíců, jim velmi rychle přibírá na váze, mělo 15 kg, že často blinká, křičí a dáví se. Maminku trápilo, že miminko je stále více agresivní a vynucuje si víc a víc její pozornosti.

Během konzultace vyšlo na povrch, že manželé se často hádají, křičí na sebe a přemýšlejí o rozvodu. Vysvětlil jsem, že i když jejich dcera má 13 měsíců, velmi dobře intuitivně vnímá to, o čem se její rodiče baví a paradoxně tomu rozumí. Řekl jsem jim také, že blinká proto, aby na sebe upozornila. Takové upozornění beze slov: „Hele vy dva. Neumíte se domluvit, jen na sebe řvete. Já jsem tady taky a vy mi ničíte život. Je mi z vás na blití“.

Také se ode mě dozvěděli, že i dospělí lidé svoje neštěstí a smutky zajídají jídlem a že to je logický důvod, proč se jejich dcera přejídá a tloustne. Prostě si dělá radost jiným způsobem. A to že nemá klidný spánek a stále si na mamince něco vynucuje? To je jenom odrazem jejich vlastního chování a prostředí, ve kterém jí oni sami naučili žít. Co děti vidí na svých rodičích, to samozřejmě okamžitě kopírují. Když dcera vidí vydírání, tak vydírá taky, to je logické. A zároveň se bojí o svou budoucnost, tak špatně spí a je neklidná. Kdo by taky v takovém prostředí nebyl, že?

Výchovou problematických dětí se zabývám už přes 20 let. Konzultaci jsme proto dělali u nich doma. Tam jsem jim na mnoha příkladech během rozhovoru mohl ukázat, jak jejich malá, i když nerozumí našim slovům, přesně reaguje na to, co jsem o ní říkal nebo co jsme si o ní povídali. V momentě, kdy jsem o dceři mluvil přísně, tak se ode mě od vracela nebo začala trucovat. Když jsem o ní říkal něco pozitivního, začala se smát nebo měla kulišácké úšklebky. A u některých pozitivních slov, která jsem o ní řekl se mnou dokonce souhlasila. Jako by z ničeho nic začala říkat: ano, ano.

Pro rodiče bylo velmi zvláštní pozorovat, jak dceřiny reakce přesně odpovídaly tomu, co a jak jsem o ní říkal. Začali si uvědomovat, že dcera jim skutečně rozumí, i když významu slov logicky nemohla rozumět.

Po několika konzultacích se oba rodiče zklidnili, začali stavět nový vztah a malá přestala blinkat. Můj úkol byl úspěšně splněn. Oba pochopili, kde a jaké dělali chyby. A náprava, ta už je jen a jen na nich.

Využijte příležitost a zjednodušte si život

Přijďte si srovnat myšlenky. Bude se vám mnohem líp žít a spát. Uvidíte, že moje pomoc vám přinese zklidnění i spolehlivá a účinná řešení. Objednejte se co nejdříve. O to rychleji se vám uleví. Ať máte těžké období co nejdříve za sebou.

lotus

Máte na srdci nějakou otázku? Svěřte se mi…

Milo Mahdall

Ozvěte se mi. Upřímně se na Vás těším.
Váš

signature

E-mail: milo@mahdall.com

Adresa: Tučkova 26, Brno, 602 00
Milo Mahdall - IČ: 42582687, DIČ: CZ6201100488
Klíč ke štěstí s.r.o. - IČ: 08427542

GDPR | Prohlášení k odpovědnosti

top